5000 Euro për cdo Emigrant që vjen në Shqipëri, ja kush e përfiton

0
1042

Kr eu i Qeverise Edi Rama zbuloi sot një nga pikat e planit të Partisë S ocialiste për zhvillimin e turizmit. Nga Belshi Rama deklaroi se në m andatin e tretë, qeveria socialiste do të dh urojë 5000 euro grant për çdo emigrant që vjen në Shqipëri për të in vestuar paratë e fituara ja shtë shtetit duke e kth yer shtëpinë e vjetër të gjyshërve në një motor të ag ro-tu rizmit.

Ky është një vend i b ekuar dhe këtu është da shur vetëm të im agjinohet me gu xim e ardhmja dhe të punohet për të ardhmen. Siç tregojnë sh ifrat ko nkrete të b izneseve të vogla që h apen për të k uptuar se jemi në rr ugën e d uhur për Belshin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here